مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت در امور سازمانها ، شرکتها و کسب و کارها

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت در امور سازمانها ، شرکتها و کسب و کارها

۳ مطلب با موضوع «خلاصه کتابهای مدیریتی» ثبت شده است

کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی 

دکتر لطف الله فروزنده

دکتر محمد تقی امینی

صمد خباز باویل

دانلود

لطفا این کتاب را قانونی بخرید . لینک دانلود رمز دارد

خلاصه کتاب مدیریت مالی جلد اول 

ترجمه و اقتباس : علی جهانخانی و علی پارسائیان

انتشارات سمت

لینک دانلود

در صورت وجود مشکل در دانلود از لینک  فوق از این لینک دانلود نمایید.

خلاصه کتاب سازمان و مدیریت-از تئوری تا عمل

دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی پرویز ساسان گهر

انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران

چاپ دهم-1386

دانلود قسمت اول  یا از اینجا

دانلود قسمت دوم