مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت در امور سازمانها ، شرکتها و کسب و کارها

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت در امور سازمانها ، شرکتها و کسب و کارها

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی 

دکتر لطف الله فروزنده

دکتر محمد تقی امینی

صمد خباز باویل

دانلود

لطفا این کتاب را قانونی بخرید . لینک دانلود رمز دارد