مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت در امور سازمانها ، شرکتها و کسب و کارها

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت در امور سازمانها ، شرکتها و کسب و کارها

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

خلاصه کتاب سازمان و مدیریت-از تئوری تا عمل

دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی پرویز ساسان گهر

انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران

چاپ دهم-1386

دانلود قسمت اول  یا از اینجا

دانلود قسمت دوم