مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت در امور سازمانها ، شرکتها و کسب و کارها

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت در امور سازمانها ، شرکتها و کسب و کارها

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

بررسی نرمال بودن داده ها و روش های نرمال سازی آنها در  SPSS

از وبلاگ خوب میرزاده یا دانلود مستقیم از اینجا

اینم جداولی که در آخر کتابهای آماری هستن بصورت جامع و کامل از وبلاگ خوب آقای میرزاده

یا لینک دانلود مستقیم  از اینجا